Het gaat u er natuurlijk niet alleen om wat ik zelf zeg over mijn werk. Wat zeggen de klanten die u voor gingen en mij hebben ingezet als coach, trainer, adviseur of manager?

De coach was in staat om mij verder te helpen in mijn ontwikkeling door het stellen van de juiste vragen. Daardoor kwam een groot stuk reflectie op gang, wat heel goed past bij mijn leerstijl. Daarnaast wist hij op de goede tijdstippen informatie aan te reiken, hoe je met bepaalde dingen om kunt gaan.
Directeur, Onderwijs
Paul ontwikkelt, prikkelt en inspireert. Met zijn expertise als coach en consultant voor strategie- en organisatie ontwikkeling levert hij een bijdrage aan je persoonlijke en bedrijfsontwikkeling: een win-win!
Financieel directeur, Logistiek & Transport
Paul heeft onsĀ managementteam als teamcoach geholpen met een goed programma waardoor wij tot meer openheid, reflectie en ontwikkeling kwamen. Paul heeft ons goed gefaciliteerd door nadrukkelijk aanwezig en tegelijk ook niet aanwezig te zijn.
Manager, Organisatie voor Advies en Training
Wij zijn op een inspirerende wijze aan het nadenken gezet over innovatie van ons business model. Paul heeft ons geholpen anders te kijken naar onze business en dit te vertalen naar strategische keuzes.
Projectleider, Landelijke Arbodienst
Een goede coach maakt je sterker om het spel te spelen maar roept je ook wel eens terug om samen over de techniek en de tactiek te spreken. Zo hebben wij de steun bij de ontwikkeling en opbouw van ons strategisch beleidsplan ervaren.
College van Bestuur, Onderwijs
Meer informatie

Wilt u zelf beleven wat ik voor u kan doen? Laat mij weten wat uw vraag is om daar eens vrijblijvend over te sparren!

Meer informatie