Effectieve mensen en teams die ervoor zorgen dat uw klant krijgt wat u belooft tegen zo laag mogelijke kosten. Het lijkt zo makkelijk. De praktijk is echter lastiger heb ik ervaren. En hoewel ik geloof in het zelfsturende vermogen van mensen ben ik ervan overtuigd dat er ook altijd leiding nodig is. Leiding die zorgt voor een juiste match tussen de visie, strategie, taken en mensen. Bij een juiste match zullen mensen meer eigenaarschap nemen en zelfsturend worden waardoor managen plaats maakt voor leiden en coachen. Met minder management bereikt u dan meer. Succes bereikt u dan door Less Is More. Dat noem ik SLIM-management.

Zelfsturende teams: lagere kosten of ook duidelijke meerwaarde voor de klant?
Steeds meer organisaties lijken te kiezen voor zelfsturende teams. Managementlagen worden geschrapt en er komen coaches voor terug. Vaak voor grotere teams. De nieuwe coaches zijn echter vaak een selectie van de oude managers die in plaats van één meerdere teams gaan aansturen. Vervolgens begint de zoektocht. Want van wie wordt nu eigenlijk wat verwacht? Wat gaat er nu beter voor de klant of is het toch gewoon een ordinaire bezuiniging? Het is van groot belang dat vooraf goed wordt nagedacht of deze wijze van organiseren je dichter bij je doel brengt als organisatie. Waar gaan we voor bij onze klanten en welke wijze van organiseren faciliteert dit het best? Ik zie veel kansen voor meer zelfsturing mits goed nagedacht over de dilemma’s en de wijze waarop zelfsturing gefaciliteerd kan worden.

Wat stuur je en wat laat je sturen?
Een eerste vraag die daarbij opkomt is gelijk of een coach überhaupt nog stuurt. Welke bevoegdheden heeft hij ten opzichte van het team? Dit is een cruciale vraag om vooraf goed uit te denken. Niet alles kun je met een coach of door team zelf laten oplossen. Daar zijn grenzen aan. En die kun je maar beter van tevoren goed met elkaar afstemmen.

Hoe stuur je samen als team?
Naast een verandering in aansturing vragen zelfsturende teams ook veel van de teamleden. Het is niet maar een kwestie van wegsturen van leidinggevenden en hopen dat alles goed blijft gaan. Juist wanneer deze vorm van werken goed wordt neergezet kan dit veel opleveren voor medewerkers en klanten. Dat stelt echter ook hoge eisen aan de onderlinge samenwerking en besluitvaardigheid. Hoe komt het team tot besluiten? Via overleg of schaffen we dat gelijk af? En moet iedereen het eens zijn of kunnen we een besluit ook doordrukken met meerderheid van stemmen? Belangrijk om dit met het team te bespreken en te vertalen in heldere afspraken.

Hoe eigen(v)aardig moet je zijn om te kunnen deelnemen aan een zelfsturend team?
Werken in zelfsturende teams gebeurd vaak door professionals. Eigenwijze professionals dat gelukkig wel. Want ze worden immers betaald om mee te denken. De keerzijde daarvan is dat dit ook spanning met zich mee kan brengen. Juist wanneer met minder mensen meer moet gebeuren. Keuzes zijn dan noodzakelijk en die maakt niet iedereen hetzelfde. En dan komen er ook nog de taken bij van de voorheen leidinggevende waar niemand om gevraagd heeft. Het is van groot belang vooraf te kijken naar de mensen die met elkaar in een team komen. Hoe waarschijnlijk is het dat zij gedreven zijn om voor gezamenlijke doelen en resultaten te gaan? En lukt het hen met voldoende snelheid focus aan te brengen? En zijn ze vaardig genoeg om met de onderlingen wrijving om te gaan of gaan zij die uit de weg? Dit is van groot belang voor het samensturend vermogen van het team. Want zonder wrijving geen glans. Het vergroten van het bewustzijn van elkaars en eigen (v)aardigheden bij de start van zelfsturing kan het team direct een vliegende start geven. Meer weten? Neem contact op!