Meer met minder? Geen enkel probleem zolang je maar weet wat je (niet) doet!
Meer resultaat met minder inspanning. Wie wil dat nu niet? Misschien heeft u wel eens gezocht naar oplossingen op google over hoe je ‘meer met minder’ kunt bereiken. Interessant is dat je dan terecht komt bij allemaal pagina’s van energieleveranciers. En dat is niet eens zo onlogisch. Want daar gaat dit thema ten diepste over, energie. Daar hebben we schijnbaar altijd tekort van. Een andere factor die altijd een rol speelt bij het thema ‘meer met minder’ is tijd. Tijd is per definitie een vast gegeven: 24 uur per dag. Nooit meer. In veel van mijn coachgesprekken kom ik vragen rondom timemanagement tegen. We willen meer met minder maar dat lukt ons niet. Toch is er vaak snel veel winst te halen. Mits je bereid bent in te zien dat het niet gaat om het managen van tijd maar het managen van jezelf.

Je moet je tijd niet gebruiken, je moet hem investeren. (Steven Covey)
Weten wat jij wilt bereiken en dat bij alles voor ogen houden. Dat is waar de eerste drie principes van Covey over gaan. Klinkt egoïstisch. Maar wil je echt iets betekenen voor de mensen om je heen dan is dit een cruciale stap. Alleen zo kun je oprecht verbinding aangaan met anderen. Ga maar bij jezelf na. Iemand anders helpen levert je ten diepste toch ook zelf voldoening op. Van geven worden beide partijen beter. Meer met minder bereiken heeft dus vooral te maken met doelgericht te werk gaan. Weten waar je voor staat en gaat. Heb jij scherp genoeg voor ogen waar je je tijd in wilt investeren?

Je hebt meer tijd en energie dan je denkt. Het begint bij inzicht.
Waar blijft mijn tijd? En wanneer je eerlijk bent naar jezelf ontbreekt het vaak aan een goed antwoord op die vraag. De gemiddelde tijd die een facebook gebruiker online spendeert is ruim 6 uur per week! En een schatting is dat 71% van de Nederlanders een facebook account heeft. Het is maar de vraag of dat een goede besteding is. Dichter bij huis, waar ben jij eigenlijk de hele dag mee bezig? En wat is daarvan de toegevoegde waarde? Nu steeds meer organisaties ruimte geven aan de autonomie van professionals (zelfsturing) en met minder managers verder gaan is dat een belangrijke vraag. Zowel voor professionals die er zelfsturende taken bijkrijgen waar ze niet altijd om gevraagd hebben als voor de manager die met minder collega leidinggevenden meer mensen krijgt. Niet om te sturen maar om te coachen. Voor zowel leidinggevenden als hun mensen speelt daarmee meer dan ooit de vraag hoe haal ik meer uit mijn energie en tijd?

Zoals hiervoor veronderstelt is inzicht een eerste vereiste. Weten waar je nu je tijd aan spendeert. En welke gewoontes je wilt veranderen. Het slechte nieuws is dat gewoontes moeilijk veranderen. Het goede nieuws is dat nieuwe gewoontes aanleren gemakkelijker is en ervoor zorgt dat de oude gewoontes aan kracht inboeten. Om erachter te komen welke gewoontes je zou moeten aanleren is het ophalen van feedback een krachtig middel. Dat kan via anderen maar ook door zelf eens goed te kijken naar je omgeving. Observeer wat je anders wilt in het gedrag van anderen om je heen. En ga dan de confrontatie met jezelf aan volgens het principe: wat je ziet ben je zelf. Met andere woorden wat doe jij om niet productief gedrag in stand te houden? Komt iedereen te pas en te onpas binnenvallen met vragen? Zit je vaak in doelloze vergaderingen of vergaderingen die te lang duren en te weinig opleveren? Staat er automatisch voor ieder gepland gesprek een uur of denk je goed na of het korter kan? Formuleer op basis van je feedback een zo duidelijk mogelijk beeld van de gewenste gewoonte. Welk specifiek gedrag hoort daarbij? Schrijf dat op.

Discipline is de sleutel.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Doorgaan. Ook als het moeilijk wordt en het niet gelijk helemaal lukt. Wil je zekerstellen dat je toekomt aan je voorgenomen nieuwe gewoontes zorg dan dat je een planning hebt. En misschien is dat wel de gewoonte die je moet aanleren. Doelgericht en nauwkeurig plannen. Iedere week en dag. Dan heb je immers iets om gedisciplineerd vast te houden en het levert je gegarandeerd meer tijd en energie voor je doelen op. Zonder overigens rigide te worden. Komt er iets tussendoor wat belangrijk is. Plan dan hetgeen je aan het doen was opnieuw. Dat helpt je te focussen vanuit de rust dat je later terugkomt op waar je mee bezig was voordat je gestoord werd.

 

Blijf leren door te reflecteren.
Een niet te onderschatten vaardigheid is het vermogen tot reflecteren. Dat is immers voorwaarde om te leren en beter te worden. En daar is het ons nu net om begonnen. Zo bereik je meer met minder. En ook reflecteren kost tijd en energie. Reserveer die dan ook in je agenda. Bijvoorbeeld aan het einde van de week op vrijdagmiddag. Denk na over de vraag hoe kan ik komende week mijn tijd en energie nog effectiever besteden in het licht van mijn doelen? En zorg dat je de antwoorden verwerkt in je planning. Dan ga je met rust het weekend in wetende dat er een nog betere week aankomt.

Moeite om op gang te komen met een doelgerichter gebruik van je tijd en energie? Wil je hulp bij een goed beeld van je (on)gewenste gewoontes? Bel of mail gerust eens voor een vrijblijvend gesprek. Ik help je graag op weg.