Projectomschrijving

Op verzoek van een directeur in het middelbaar onderwijs ben ik samen met zijn nieuwe managementteam een ontwikkeltraject gestart. Als eerste is met elkaar een teamscan uitgevoerd. Hiermee is in beeld gebracht hoe de deelnemers zichzelf als team beoordelen in termen van sterke en ontwikkelpunten. Tevens is benoemd welk gedrag (cultuur) zij ervaren binnen hun team en wat zij meer en minder willen zien. Vervolgens is in elkaars aanwezigheid de uitkomst van de vooraf gemaakte drijfveertesten van managementdrives besproken. Hiermee ontstond een goed beeld van ieders individuele leiderschapsprofiel. Dit vormde de basis om als individu te bepalen welk gedrag men wil behouden, ontwikkelen of loslaten. Na enkele weken is vervolgens met iedereen het teamprofiel besproken. Welk gedrag zal dit managementteam meest waarschijnlijk laten zien in de dagelijkse praktijk? En wat is hierin in relatie tot de te implementeren visie effectief? Wat zijn de kwaliteiten en ontwikkelpunten? Wat mist en kan dit worden gecompenseerd? Op basis van deze vragen is met elkaar onderzocht hoe de onderlinge teamleden elkaar weten te vinden om elkaar te versterken en gezamenlijk nieuw gedrag te behouden, ontwikkelen of loslaten. Na enkele maanden volgt vervolgens een intervisie om te beoordelen wat de effecten zijn van de gemaakte afspraken en hoe deze verder te borgen.